Flecha hacia arriba
Avís legal
Llegiu acuradament aquest document. Aquest constitueix l'Avís legal i la Política de privacitat que regulen l'accés, navegació i utilització del lloc web ubicats a l'URL https://fcc.porsertuempresas.com/ (d'ara endavant, el lloc web).

L'accés, la navegació i la utilització del lloc web impliquen l'acceptació expressa i sense reserves de tots els termes del present, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte subscrit per escrit i signat.

La seva observança i compliment seran exigibles respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el lloc web. Si no esteu d'acord amb els termes exposats, no accediu, navegueu o feu servir el mateix.

Identificació del titular d'aquest lloc web
 • Titular: Affinityconsult- Soluciones para Colectivos, S.L., Avinguda Diagonal 505, 3º, 2ª, C.P. 08029, Barcelona (d'ara endavant Affinity, o la titular/Responsable).
 • CIF.: B66397845.
 • Dades registrals: Entitat inscrita al registre mercantil de Barcelona, tom 44552, foli 17, full núm. B459609.
 • E-Mail: rgpd@affinitysoluciones.com.
 • Domini: https://fcc.porsertuempresas.com/.
 • Telèfon: 938 825 100.

Objecte

Aquest Avís legal i Política de privacitat estableix els termes i condicions (d'ara endavant, els "Termes i Condicions") per les quals es regula l'accés, navegació i utilització del lloc web, sense perjudici que l'entitat es reservi el dret a modificar la presentació, configuració i contingut d'aquest, així com les condicions requerides per al seu accés i/o utilització. L'accés i/o utilització del lloc web després de l'entrada en vigor de les seves modificacions o canvis suposa la seva acceptació.

Això no obstant, l'accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis es pot trobar sotmès a determinades condicions particulars, que seran en tot cas clarament mostrades i hauran de ser acceptades expressament per part dels usuaris. Aquestes condicions particulars poden substituir, completar o, si escau, modificar les que estableix aquest document.

Informació i consentiment

Mitjançant la lectura del present, us informem sobre la manera com la titular recull, tracta i protegeix les dades de caràcter personal facilitades a través del lloc web així com les dades derivades de la vostra navegació o proporcionades a través dels formularis on-line i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur la titular a través de qualsevol mitjà habilitat.

Heu de llegir amb atenció aquest document, a més de la Política de privacitat i de cookies, que han estat redactades de forma clara i senzilla, per facilitar-ne la comprensió, i permetre-li determinar lliurement i voluntàriament si voleu facilitar-nos les vostres dades personals.

Accés i registre

L'accés i navegació del lloc web és gratuït i poden requerir registre d'usuari per gaudir dels avantatges que ofereix el vostre col·lectiu. L'accés i ús del lloc web suposen que l'usuari del mateix accepta en la seva totalitat i s'obliga a complir completament aquest Avís legal, així com les instruccions o recomanacions que se li indiquin en cada cas concret a través del lloc web.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Affinity és propietària o, si escau, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d'explotació de propietat intel·lectual i industrial necessaris per operar el lloc web, així com de tots els continguts que s'hi ofereixen, incloent-hi la plataforma, textos, fotografies o il·lustracions, logos, marques, grafismes, dissenys, interfícies, o qualsevol altra informació o contingut, i els serveis disponibles a través del mateix.

En cap cas s'entendrà que l'accés, la navegació i la utilització del lloc web per part de l'usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d'aquests drets per part de l'entitat. L'usuari disposa d'un dret d'ús dels continguts i/o serveis del lloc web únicament amb la finalitat de gaudir de les prestacions del servei d'acord amb aquest.

Les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, sigui propietat de la titular o de tercers, porten implícita la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de l'entitat o dels seus legítims propietaris. En cap moment l'accés, navegació o utilització del lloc web i/o dels seus continguts confereix a l'usuari cap dret sobre signes distintius en ell inclosos, llevat que es disposi el contrari en el present.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i/o serveis del lloc web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos al lloc web, per a qualsevol fi, si no es compta amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit de la titular.

Així mateix, queda prohibit suprimir o manipular les indicacions de titularitat que identifiquin els titulars de drets dels continguts que l'usuari trobi al lloc web, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme, o informació incorporada als continguts oferts al lloc web.

En cas que l'usuari enviï informació o continguts de qualsevol classe al titular a través de qualsevol dels canals habilitats a aquest efecte, l'usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualssevol altres drets de tercers, i que aquesta informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a tercers.

L'usuari reconeix assumir la responsabilitat, deixant indemne la titular de la web, de qualsevol comunicació o continguts que trameteu personalment o al seu nom.

Si l'usuari tingués coneixement de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual, industrial, o de qualsevol altra índole, ho haurà de notificar immediatament a l'entitat a través de l'adreça de correu electrònic perquè aquest pugui procedir a adoptar les mesures oportunes.

De la mateixa manera, en cas que qualsevol usuari o un tercer considerin que algun dels continguts del lloc web propietat de la titular vulnera els seus drets de propietat intel·lectual, industrial, o de qualsevol altra índole, haurà de remetre una comunicació a rgpd@affinitysoluciones.com amb la següent informació:

 
 • Dades identificatives i mitjà de contacte del reclamant o del seu representant legal.
 • Documentació que acrediti la seva condició de Titular dels drets suposadament infringits.
 • Relat detallat dels drets suposadament infringits per la titular, així com la seva localització exacta dins el lloc web.
 • Declaració expressa per part del reclamant que la utilització dels continguts s'ha realitzat sense el consentiment i els drets suposadament infringits.

Contingut web i enllaç

La informació que conté aquest lloc web pot no ser correcta; per això l'empresa no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici directe o indirecte que pugui ocasionar l'exactitud, integritat o veracitat d'aquesta informació, així com tampoc de l'ús per tercers del contingut d'aquest lloc web, ni dels possibles errors a l'accés d'aquesta. Alhora, la titular es reserva el dret a suspendre temporalment l'accessibilitat al lloc web quan sigui necessari, sense necessitat de previ avís.

Aquest lloc web conté enllaços (links) a pàgines externes, no sent la titular, responsable dels continguts d'aquestes pàgines (sent responsabilitat de l'usuari, regir-se pels termes i condicions d'utilització de les pàgines consultades) ni del mal ús ni les activitats contràries a la llei la moral o l'ordre públic que facin els usuaris a les pàgines esmentades.

Alhora, l'establiment de qualsevol hiperenllaç des d'una pàgina web haurà d'efectuar-se a la pàgina principal del lloc web, quedant prohibida la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis continguts al lloc web.

Regles d'ús del lloc web

No està permès i, per tant, les conseqüències seran de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari, l'accés o la utilització del lloc web amb finalitats il·legals o no autoritzades, amb ànim de lucre o sense. En particular, i sense que el següent llistat tingui caràcter limitatiu, queda prohibit:

 
 1. Utilitzar el lloc web de cap manera que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament o en els equips informàtics d'un tercer;
 2. Utilitzar el lloc web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;
 3. Utilitzar el lloc web per recollir dades de caràcter personal d'altres usuaris, sense contemplar la normativa vigent en matèria de protecció de dades;
 4. Utilitzar el lloc web de forma il·legal, en contra de la bona fe, la moral i l'ordre públic;
 5. Registrar-se o contactar amb la titular a través del lloc web amb una identitat falsa, suplantant tercers o utilitzant un perfil o fent qualsevol altra acció que pugui confondre altres usuaris sobre la identitat de l'usuari;
 6. Accedir sense autorització a qualsevol secció del lloc web, a altres sistemes o xarxes connectats al lloc web, als servidors de la titular, o als serveis oferts a través del lloc web, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;
 7. Trencar, o intentar trencar, les mesures de seguretat o autenticació del lloc web o de qualsevol xarxa connectada a aquest, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferts al lloc web;
 8. Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària a la infraestructura del lloc web o als sistemes o xarxes de la titular, així com als sistemes i xarxes connectats al lloc web; o
 9. Impedir el desenvolupament normal d'un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través del lloc web o qualsevol de les seves funcionalitats, sigui alterant o tractant d'alterar, il·legalment o de qualsevol altra forma, l'accés, la participació o el funcionament d'aquells, o falsejant el resultat dels mateixos i/o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i/o a través de qualsevol pràctica que atempti o vulneri el present condicionat.

L'incompliment de qualsevol de les obligacions anteriors per l'usuari podrà portar aparellada l'adopció per la titular de les mesures oportunes emparades en dret i en l'exercici dels seus drets o obligacions, podent arribar a l'eliminació o el bloqueig del compte de l'usuari infractor, sense que hi hagi cap possibilitat d'indemnització pels danys i perjudicis causats.

Per tal que el lloc web sigui un entorn segur, i per protegir els nostres usuaris, queda terminantment prohibit publicar continguts:

 
 1. Que puguin ser considerats una vulneració en qualsevol forma dels drets fonamentals d'honor, a la intimitat personal i familiar o a la mateixa imatge de tercers i, molt especialment, dels menors d'edat;
 2. Que incloguin fotografies que recullin imatges o dades personals de tercers sense haver obtingut el consentiment oportú dels seus titulars;
 3. Que vulnerin el secret de les comunicacions o que suposin una infracció de drets de propietat intel·lectual i industrial o de les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal;
 4. Que continguin qualsevol material o informació que sigui il·legal, racista, obscena, pornogràfica, abusiva, difamatòria, enganyosa, fraudulenta o de qualsevol manera contrària a la moral o l'ordre públic;
 5. Que continguin spam i/o enllaços a llocs sense relació amb l'espai corresponent;
 6. Que incloguin publicitat o comunicacions comercials, per a l'emissió de missatges amb finalitat publicitària o per a la captació de dades amb la mateixa finalitat.

L'usuari que incompleixi aquestes prohibicions serà responsable de qualsevol reclamació que es produeixi com a conseqüència. Encara que no es produís cap reclamació d'un tercer, la titular es reserva la possibilitat d'impedir l'accés al lloc web o de la possibilitat de participar en els espais habilitats als usuaris que incompleixin aquestes condicions.

L'empresa no controla el contingut publicat pels usuaris al lloc web i no assumeix cap responsabilitat per aquests continguts. No obstant això, la titular es reserva la possibilitat de supervisar i/o moderar qualsevol contingut publicat pels usuaris i, en cas que aquest vulneri aquest Avís legal i Política de privacitat del lloc web, d'editar-lo o eliminar-lo.

Així mateix, si vostè troba alguna informació o contingut al lloc web que pogués ser no adequat, contrari a la normativa vigent, o contrari a les condicions disposades al lloc web, preguem que ho posi en coneixement immediat de la titular a través dels diferents mitjans disposats per fer-ho.

Regles d’ús del lloc web

La titular de la web no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat de tota la informació i/o dels serveis del lloc web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació posada a disposició a través del mateix.

Per tant, l'empresa no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del lloc web; (ii) l'absència d'errors en aquests continguts; (iii) l'absència de virus i/o altres components nocius al lloc web o al servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat del lloc web i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s'hi adoptin; (v) la manca d'utilitat o rendiment dels continguts del lloc web; i (vi) els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que la titular estableix al lloc web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del lloc web.

Això no obstant, l'empresa declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tècnica, per garantir el funcionament del lloc web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com dels continguts publicats al lloc web, així com per evitar l'existència i transmissió de virus i altres components nocius als sistemes informàtics dels usuaris.

L'empresa no garanteix la licitud, la fiabilitat i la utilitat dels continguts subministrats per tercers a través del lloc web. Si l'usuari tingués coneixement de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de tercers, ho haurà de notificar immediatament a la titular perquè aquesta pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes.

L'empresa no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades al lloc web provinents de fonts alienes al mateix, així com tampoc de les contingudes en altres plataformes a què s'enllaça des del lloc web. La titular no assumirà cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús de les informacions esmentades.

Canal de comunicació

L'empresa posa a disposició dels seus usuaris un canal a través del qual es podrà comunicar i posar-ne en coneixement l'existència de qualsevol contingut respecte dels quals l'usuari estimi que són contraris a la llei o vulneren els drets legítims de tercers. Si vostè tingués coneixement d'alguna de les circumstàncies anteriors, haurà de posar-ho en coneixement immediat de la titular, a fi que des d'aquesta pugui revisar el contingut comunicat i, si escau, es pugui procedir a retirar-lo o deshabilitar-lo, escrivint a l'adreça de correu electrònic rgpd@affinitysoluciones.com.

Suspensió del lloc web

L'empresa es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, sigui temporalment o permanentment, l'accés, navegació, ús, allotjament i/o descàrrega del contingut i/o ús de serveis del lloc web, sense o amb notificació prèvia, als usuaris que contravinguin qualsevol de les disposicions detallades en aquest Avís legal, sense que intervingui la possibilitat de l'usuari d'exigir cap indemnització per aquesta causa.

Newsletter i comunicacions

La responsable de la web gestiona els seus propis continguts, sent així que és titular d'aquells o està autoritzada per a la seva publicació a la web i en les newsletters i/o comunicacions que pogués remetre. Si vostè creu que s'ha vulnerat algun dels drets de propietat intel·lectual o no desitja rebre comunicacions preguem ens ho comuniqui com més aviat millor.

Amb la finalitat de gestionar el servei de comunicacions i newsletter que emet, l'entitat utilitza els serveis oferts per The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308 USA) mitjançant l'ús de l'eina Mailchimp, la Política de privacitat i regulació de protecció de dades del qual es pot consultar al següent enllaç https://mailchimp.com/legal/privacy/, la qual cosa implica que la informació subministrada per vostè quedarà allotjada en servidors propis del responsable, així com als servidors de MailChimp als Estats Units.

Podrà donar-se de baixa en el moment que ho desitgi mitjançant l'eina fàcil i gratuïta establerta a aquest efecte pel responsable en totes les comunicacions.


A més, l'informem que, en la seva interacció amb la responsable es poden utilitzar diverses eines, pels quals li preguem que llegeixi el següent apartat a fi d'informar-se sobre aquest tema:

 
 1. En el supòsit d'ús de l'aplicació whatsApp o Facebook en la vostra interacció amb el professional, les vostres dades se cediran a Facebook Inc. i Facebook Ireland Ltd. Per a més informació consulteu les condicions de l'aplicació al web https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy-how-the-general-data- protection-regulation-applies-to-our-european-region-users
 2. En el supòsit d'ús de Sendinblue les seves dades seran cedides a Sendinblue,. Amb domicili a 55 rue d'Amsterdam, 75008, París (França). Per a més informació consulteu les condicions de l'aplicació a la web https://es.sendinblue.com/legal/termsofuse/
 3. En el supòsit d'ús de Jotform per a l'elaboració i emplenament de formularis, us informem que les vostres dades seran accessibles per JotForm Inc, amb domicili a 111 Pine St. Suite 1815, San Francisco, CA 94111. i servidors per a la prestació de serveis a EU i compliment amb el RGPD a Alemanya (Nuremberg i Frankfurt). Per a més informació consulteu les condicions de l'aplicació al web https://www.jotform.com/privacy/ i https://www.jotform.com/blog/eu-safe-harbor/.
 4. Utilitzem la plataforma Stripe per gestionar els pagaments en línia. Us informem que per a la prestació de serveis a Europa disposen de servidors ubicats a EU. Per a més informació consulteu les condicions d'ús al web https://stripe.com/es/privacy.
 5. Per a la gestió de comunicacions via xat, entre d'altres, amb els Clubs, sigui amb usuaris registrats o no registrats, Affinity utilitza la plataforma Zendesk, the Zendek Group amb domicili a Califormia. Per a més informació consulteu les condicions d'ús al web https://www.zendesk.es/company/customers-partners/privacy-policy/.
 6. Utilitzem Formcrafts, per la qual cosa us informem que les vostres dades poden ser accessibles per Subtle web Inc, B-1613 Ward St, Nelson, BC V1L 1V7 (Canadà). Per a més informació consulteu les condicions de l'aplicació a la web https://formcrafts.com/terms.
 7. L'empresa utilitza diferents serveis de Google, com ara Hangouts. Per això us informem que les vostres dades podran ser accessibles per Google LLC. Per a més informació consulteu les condicions de l'aplicació a la web https://policies.google.com/terms.
 8. Utilitzem Zoho CRM , per tractar i desar les dades que gestionem de forma segura i ordenada. Per a més informació consulteu les condicions de l'aplicació al web www.zoho.com/es-xl/crm/help/gdpr/.
 9. Utilitzem JUSAN per gestionar les trucades de l'equip de teleoperadors, per la qual cosa us informem que les vostres dades podrien ser accessibles per JUSAN S.A, c/ Vivero 5, 1º1, 28040 Madrid. Per a més informació consulteu les condicions d'ús al web https://jusan.es/politica-privacidad.

Confidencialitat i protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent disposa de tota la informació sobre el tractament de dades que la titular realitza a l'apartat Política de privacitat.

Responsabilitat de l'usuari

L'usuari garanteix ser més gran i que les dades que facilita són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquest efecte, l'usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal l'usuari garanteix que respongui a la seva situació real.

L'usuari garanteix que ha informat els tercers dels qui faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les dades a La titular per als fins assenyalats.

L'usuari serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del lloc web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a la titular a tercers.

Generals

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació del present. Així mateix, la titular podrà modificar els termes i condicions aquí estipulades, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi de la mateixa manera com apareix aquest document o a través de qualsevol mena de comunicació adreçada als usuaris.

La vigència temporal del present coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que sigui modificat totalment o parcialment, moment en què passarà a tenir vigència el text modificat.

Amb independència del que disposen les condicions particulars que s'estableixin, l'empresa podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l'accés als continguts del lloc web, sense possibilitat d'usuari d'exigir cap indemnització. Després d'aquesta extinció, continuaran vigents les prohibicions d'ús dels continguts exposades anteriorment al present document.

Així mateix, si l'usuari incompleix el present, l'empresa podrà suspendre o cancel·lar el seu perfil automàticament i sense avís previ, i en cap cas aquesta suspensió o cancel·lació donaria a l'usuari dret a cap indemnització. A aquests efectes, l'empresa informa que podrà posar en coneixement i col·laborar oportunament amb les autoritats policials i judicials competents si detecta qualsevol infracció de la legislació vigent o si tingués sospita de la comissió d'algun delicte.

En cas que hi hagi discrepància entre el que estableix aquest Avís legal, Política de privacitat i de cookies, i les condicions particulars de cada servei específic del lloc web, prevaldrà el que disposen aquestes últimes.

En cas que qualsevol disposició del present text sigui declarada nul·la o inaplicable, en la seva totalitat o en part, per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les restants disposicions del mateix.

El no exercici o execució per part de l'empresa de qualsevol dret o disposició contingut als textos legals d'aquesta web no constituirà una renúncia.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

La normativa vigent determinarà les lleis que hagin de regir i la jurisdicció que hagi de conèixer de les relacions entre l'empresa i els usuaris. No obstant això, sempre que aquesta normativa prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre's a un fur determinat, per a tota qüestió litigiosa derivada o relacionada amb aquest lloc web serà aplicable la legislació espanyola vigent en el moment del litigi. Així mateix, entre l'empresa i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, i sempre que la legislació així ens ho permeti, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Per presentar reclamacions en l'ús dels nostres serveis, us podeu adreçar per correu a l'adreça electrònica o física indicada a l'apartat "Identificació", comprometent-nos a buscar en tot moment una solució amistosa del conflicte.

Última actualització: abril 2022


 
Sobre nosotros
Club Per Ser Tu Empreses és el nou portal d'avantatges exclusiu per als col·laboradors d'ERSM. Trobaràs segurs, descomptes en automoció, viatges, espectacles, activitats per a tota la família, i molt més. A més, les ofertes es van actualitzant periòdicament perquè sempre puguis trobar solució a les teves necessitats.
Logo